TUYỂN SINH

Quá trình nộp đơn tuyển sinh

Có 3 cách nộp đơn dễ dàng vào Đại học Bắc Iowa:

 • Nộp đơn qua mạng
 • In 1 mẫu đơn tuyển sinh giấy, bao gồm cả Tờ khai tài chính và mẫu chứng nhận
 • Yêu cầu hồ sơ tuyển sinh từ UNI theo đường bưu điện
Yêu cầu Tuyển sinh
Sinh viên quốc tế theo học hệ đại học có thành tích học tập tốt tại trường phổ thông và đã qua chương trình dự bị đại học tốt được mời nộp đơn tuyển sinh với những giấy tờ sau:

 • Mẫu đơn tuyển sinh đã điền đầy đủ.
 • Lệ phí tuyển sinh không hoàn lại 50 đôla.
 • Tất cả học bạ phổ thông chính thức, mỗi bản đều có dấu và chữ ký của cán bộ Phòng đào tạo của trường và được gửi trực tiếp đến Phòng Tuyển sinh của UNI từ cơ sở đào tạo. Hồ sơ học bạ phải được nộp bằng ngôn ngữ đã sử dụng trong giảng dạy và kèm theo bản dịch tiếng Anh.
 • Trình độ tiếng Anh – Tất cả sinh viên dự tuyển mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ phải nộp giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Anh. Sinh viên bậc đại học phải nộp 1 trong những giấy tờ sau:

 • TOEFL – 550(thi trên giấy)/ 79(iBT)
  • IELTS – 6.0
  • SAT – 460 (đọc phê phán)
  • ACT –  20 (Tiếng Anh)
  • Vào trang web để xem Các bài thi thay thế TOEFL để có thông tin về các thước đo khác về trình độ tiếng.

 

Tất cả sinh viên mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải nộp giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Anh. Hầu hết sinh viên phải nộp điểm thi TOEFL chính thức.
Có thể xét tuyển sinh có điều kiện đối với những sinh viên có đủ trình độ học tập nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ tiếng Anh. Sinh viên cần hoàn thành bài kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh sau khi nhập trường. Kết quả sẽ xác định xem sinh viên cần theo học các khóa bổ túc tiếng Anh chính quy, phi chính quy hay không.
Xem danh sách Yêu cầu Tuyển sinh Cụ thể với từng nước để biết thêm thông tin về những giấy tờ cần có và tiêu chuẩn học tập tối thiểu để được tuyển sinh. 
Không có hạn chót đăng ký đối với sinh viên hệ đại học và đơn tuyển sinh được chấp nhận vào bất kỳ thời gian nào. Khi tất cả giấy tờ đã được nộp, quyết định tuyển sinh sẽ được đưa ra sau 7-10 ngày. 

 

Tuyển sinh sau đại học
Sinh viên quốc tế bậc sau đại học phải tốt nghiệp một chương trình đại học với kết quả tương đương tối thiểu 3.00 GPA trên thang điểm 4.00. Ngoài đơn tuyển sinh và học bạ chính thức, sinh viên phải nộp những giấy tờ sau: 

 • Thư giới thiệu – một số khoa yêu cầu thư được viết theo mẫu đặc biệt.
 • Cần đạt tối thiểu 500 điểm Bài kiểm tra Năng khiếu Quản lý Sau đại học (GMAT) để được vào học chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) hoặc Thạc sỹ Kế toán.
 • Cần có bài thi Trình độ Sau đại học GRE đối với chương trình tiến sỹ và một số chương trình thạc sỹ. Vào trang web tuyển sinh quốc tế hoặc liên lạc với các khoa để biết thông tin.

Cần có điểm TOEFL tối thiểu đạt 550 (thi trên giấy) hoặc 79 (iBT) đối với những ứng viên mà ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Anh. Nhiều khoa yêu cầu có điểm cao hơn. Điểm IELTS cũng được chấp nhận đối với tuyển sinh sau đại học. 
Vào trang web để biết thêm thông tin về yêu cầu tuyển sinh đối với chương trình sau đại học.