CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Program Akademis

Tại UNI, các chương trình học tập được tổ chức trong năm trường:

 • Trường Quản trị kinh doanh
 • Trường Giáo dục
 • Trường Nhân văn Và Mỹ thuật
 • Trường Khoa học Tự nhiên
 • Trường Khoa học xã hội Và Khoa học hành vi
some_text

Nói chung, sinh viên cần hoàn thành 120 đến 130 tín chỉ trong chương trình đại học, trong khi 70 chương trình sau đại học nói chung đòi hỏi ít nhất 30 tín chỉ. 

Chương trình tiến sỹ chuyên ngành giáo dục và công nghệ công nghiệp đòi hỏi ít nhất 60 đến 64 tín chỉ sau chương trình thạc sỹ.

Có chương trình học lấy bằng phụ và chứng chỉ trong 141 lĩnh vực từ ứng dụng máy tính cho đến kinh doanh quốc tế, bổ sung vào chương trình đại học và có thể được hoàn thành với hơn 15 đến 30 tín chỉ. 

Đào tạo Tiếng Anh

UNI có trợ giúp trong trường dành cho sinh viên quốc tế mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Sinh viên có thể đăng ký vào Chương trình Văn hóa và Bổ túc tiếng Anh (CIEP), trong đó các giáo viên kinh nghiệm giảng dạy những lớp nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu cá nhân của sinh viên. Mỗi đợt học bao gồm 20 giờ trên lớp 1 tuần học tiếng Anh và định hướng văn hóa. Có các khóa học sau:

 • Nghe/Nói
 • Đọc hiểu/Từ vựng
 • Viết
some_text
Sinh viên được kiểm tra cẩn thận và được xếp vào các khóa học theo đúng khả năng. Chứng chỉ Hoàn thành khoá học được trao khi học xong chương trình. 

Bên ngoài Lớp học

UNI tạo cho sinh viên cơ hội học hỏi kinh nghiệm có liên quan đến sự nghiệp qua việc thực tập, làm việc với giảng viên về các đề tài nghiên cứu đại học và sau đại học, hoặc đi du học nước ngoài để học một học kỳ tại một trong những trường đối tác trao đổi của UNI. 

 

some_text

Tổ chức sinh viên – Số lượng lớn các nhóm sở thích trong trường, từ các tổ chức tiền-chuyên nghiệp và các hội danh dự cho đến các môn thể thao nội bộ và các tổ chức tôn giáo tạo cho sinh viên nhiều cơ hội tham gia vào cuộc sống trong trường. Những tổ chức này không chỉ tạo nơi vui chơi và giao tiếp xã hội mà còn tạo cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm được các công ty tuyển dụng đánh giá cao.

Chương trình Danh dự Đại học - Chương trình Danh dự Đại học tạo các cơ hội học tập, xã hội và lãnh đạo nổi bật cho các sinh viên tài năng và có động lực. Sinh viên danh dự có thể đăng ký vào các phần đặc biệt trong các khóa học đại học với sỹ số lớp ít và các phương pháp học tập tích cực, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và phát triển quan hệ với những người khác, những người cùng cam kết đạt kết quả xuất sắc trong học tập

Dịch vụ hỗ trợ học tập 

Có dịch vụ hỗ trợ miễn phí nhằm truyền cảm hứng, thử thách và tăng khả năng của sinh viên để đạt được thành công trong học tập:

 • Trung tâm Viết
 • Tư vấn
 • Lớp học Chiến lược học tập
 • Trung tâm Toán học