AKADEMIK PROGRAMLAR

AKADEMIK PROGRAMLAR

UNI’de akademik programlar beş fakültede sunulmaktadır:

 • İşletme Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Beşeriyet ve Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Doğal Bilimler Fakültesi
 • Sosyal ve Davranışsal Bilimler Fakültesi
some_text

Lisans dereceleri için öğrencilerin genellikle 120 ila 130 kredi saati tamamlamaları gerekir ve 70 lisansüstü derecesi  genellikle en az 30 kredi saati kazanmayı gerektirir.

Eğitim ve endüstriyel teknoloji alanlarındaki Doktora dereceleri, mastır derecesi ötesinde, en az 60 ila 64 kredi saati gerektirir.

Bilgisayar uygulamalarından uluslar arası işletmeye kadar141 alanda var olan yardımcı programlar ve sertifika programları lisans programlarını tamamlar ve 15 ila 30 kredi saati ile tamamlanabilir.

İngilizce Dil Eğitimi

UNI anadili İngilizce olmayan yabancı öğrencilere kampüs içinde destek sağlar. Öğrenciler UNI’nin Kültür ve Yoğunlaştırılmış İngilizce Programına(CIEP) kaydolabilirler. Burada öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış küçük sınıflarda deneyimli eğitmenler eğitim vermektedirler. Her seans haftada 20 İngilizce ders saati ve kültürel oryantasyondan oluşur. Sunulan programlardan bazıları:

 • Dinleme/Konuşma
 • Okuma Anlama/Kelime Hazinesi
 • Yazma
some_text

Öğrenciler dikkatle test edilir ve her bir programa kendi seviyelerine göre yerleştirilirler. Program tamamlandıktan sonra Bitirme Sertifikası verilir. 

Sınıf Dışında

UNI , staj yapma, lisans veya lisansüstü araştırma projelerinde öğretim üyeleriyle birlikte çalışma ya da UNI’nin değişim üniversitelerinde bir sömestr eğitim almak için yurtdışına seyahat etme gibi yöntemlerle öğrencilere kariyere ilişkin deneyimler kazanma fırsatı da sunar. 

Öğrenci Organizasyonları –ön-profesyonel organizasyonlardan ve  honor gruplarından okul içi spor gruplarına ve dini organizasyonlara kadar kampüsteki çok sayıdaki ilgi grupları , öğrencilere kampüs hayatına iştirak etmeleri için çok sayıda fırsat sunar. Bunlar sadece eğlence ve sosyal iletişim sunmakla kalmaz aynı zamanda işverenlerce önem verilen liderlik ve ekip çalışması becerilerini geliştirme fırsatı da sunar. 

some_text

Üniversite Honors Programı 

Üniversite Honors Programı  yetenekli ve motive öğrencilere olağanüstü eğitimsel, sosyal ve liderlik fırsatları sunar. Honors öğrencileri, üniversite programlarının az kişilik sınıflarda, aktif öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı özel bölümlerine kayıt olabilir, ekstra ve müfredata ek aktivitelere katılabilir akademik üstünlük konusunda çalışan insanlarla bağlantılar kurabilirler. 

Akademik Destek Servisleri – Ücretsiz destek servisleri, öğrencilere ilham vermek, onları zorlamak ve akademik başarıya ulaştırmak üzere tasarlanmıştır.

 • Yazı Merkezi
 • Özel dersler
 • Öğrenme Stratejisi Dersleri
 • Matematik Merkezi